Handelsbetingelser for Stengaard Events

1. Tjenesteydelser

1.1 Stengaard Events tilbyder en række tjenester, herunder, men ikke begrænset til, DJ, fotograf, beerpong, selfie-station, og bar. En fuldstændig liste over tjenester og beskrivelser er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside eller ved direkte henvendelse.

1.2 Alle tjenester leveres under forudsætning af tilgængelighed og skal bekræftes af Stengaard Events ved booking.

1.3 Tilpasning af tjenester til specifikke kundekrav er mulig og opfordres, men skal aftales og godkendes på forhånd.

2. Pris og Betaling

2.1 Priser for tjenester og pakker er angivet på virksomhedens hjemmeside eller vil blive specificeret i det individuelle tilbud.

2.2 Alle priser er angivet i danske kroner og inkluderer ikke eventuelle ekstra gebyrer eller skatter, medmindre andet er angivet.

2.3 En depositum betaling kan være påkrævet for at bekræfte bookingen. Detaljer om depositum og betalingsfrister vil blive kommunikeret ved booking.

2.4 Eventuelle ekstra omkostninger, der opstår under eventet, såsom ekstra timer eller tjenester, skal betales i henhold til de aftalte takster.

2.5 Betaling skal ske inden arrangementets start, medmindre andet er aftalt skriftligt.

3. Kørsel og Opsætning

3.1 Kørsel indenfor 30 km fra Holbæk centrum er gratis. For afstande over 30 km pålægges et gebyr på mindst DKK 500.

3.2 Opsætning og nedtagning af udstyr er inkluderet i tjenesten. Kunden skal sikre, at adgang og plads til opsætning er tilgængelig og egnet.

3.3 Eventuelle skader på udstyr forårsaget af kundens eller gæsternes handlinger under opsætning, eventet eller nedtagning vil blive faktureret til kunden.

3.4 Opsætning er gratis hvis der sættes op lige inden DJ’en skal spille (Typisk 1,5 time før spillestart). Der er mulighed for tidlig opsætning inden gæsternes ankomst. Ved dette pålægges et gebyr på DKK 500.

4. Afbestillingspolitik

4.1 Detaljerede vilkår for afbestilling, herunder tidsfrister og eventuelle gebyrer, vil blive kommunikeret ved booking og inkluderet i kontrakten.

4.2 I tilfælde af afbestilling, skal kunden underrette Stengaard Events skriftligt.

4.3 Stengaard Events forbeholder sig retten til at opkræve et afbestillingsgebyr afhængigt af varslingsperioden og de omkostninger, virksomheden allerede har haft.

5. Ansvarsfraskrivelse

5.1 Stengaard Events påtager sig intet ansvar for indirekte tab eller følgeskader, der måtte opstå som følge af tjenesteydelserne.

5.2 Kunden er ansvarlig for gæsternes adfærd og skal dække eventuelle skader forårsaget af gæsterne på udstyr eller ejendomme tilhørende Stengaard Events.

5.3 Kunden er ansvarlig for at sikre, at eventstedet er forsikret og egnet til de aktiviteter, der er planlagt som en del af tjenesteydelsen.

6. Force Majeure

6.1 Stengaard Events er fritaget for ansvar ved forsinkelser eller manglende levering af tjenester forårsaget af force majeure-hændelser.

7. Ændringer i Tjenester

7.1 Eventuelle anmodninger om ændringer i de aftalte tjenester skal fremsættes skriftligt og godkendes af Stengaard Events.

7.2 Ændringer kan medføre justeringer i den aftalte pris og vil blive dokumenteret i en ændret aftale eller tilføjelse til den eksisterende kontrakt.

8. Kundens Forpligtelser

8.1 Kunden skal levere al nødvendig information om eventet, herunder, men ikke begrænset til, eventets natur, antal gæster, tidsplan, særlige ønsker eller krav, og layout af eventstedet. Kunden skal sikre rettidig og klar kommunikation med Stengaard Events for at facilitere effektiv planlægning og udførelse af tjenesterne.

8.2 Kunden skal sikre, at Stengaard Events har uhindret adgang til eventstedet for opsætning, afvikling og nedtagning af eventet. Dette inkluderer passende parkeringsfaciliteter for transport af udstyr. Kunden skal også sikre, at eventstedet er sikkert for både gæster og Stengaard Events’ personale.

8.3 Kunden er ansvarlig for at opnå alle nødvendige tilladelser, licenser og godkendelser, der kræves for at afholde eventet, herunder, men ikke begrænset til, offentlige tilladelser, koda, støjgodkendelser og sikkerhedsgodkendelser.

8.4 Kunden skal sikre, at eventet overholder alle relevante love, regler og bestemmelser, herunder sundheds- og sikkerhedsregler og lokale ordensregler.

8.5 Kunden skal tage ansvar for gæsternes adfærd og sikre, at gæsterne overholder de regler og retningslinjer, der er sat for eventet. Kunden skal informere gæsterne om eventuelle specifikke regler eller begrænsninger, især i forhold til brug af Stengaard Events’ udstyr.

8.6 Kunden skal erstatte Stengaard Events for eventuelle skader på udstyr eller ejendom, samt tyveri forårsaget af kunden, kundens gæster, eller tredjeparter under eventet.

8.7 Kunden er økonomisk ansvarlig for den fulde betaling af de aftalte tjenester, inklusive eventuelle ekstra omkostninger, der opstår som følge af kundens anmodninger eller ændringer i planlægningen.

9. Tvistløsning

9.1 En trinvis tilgang til tvistløsning vil blive fremmet, hvor dialog og mægling vil blive forsøgt før juridiske skridt overvejes.

9.2 Eventuelle juridiske handlinger eller procedurer vil blive gennemført i overensstemmelse med dansk lovgivning og i danske domstole.